Skip links

Bacak Estetiği

Kadınlarda vücut güzelliğinin en önemli unsurlarından biri de bacaklardır. Çok kalın, çok ince, çarpık veya asimetrik bacaklara sahip olan kadınlar özgüven kaybına uğramaktadır.

Bacak bölgesinde bacaklardan alınan veya verilen kilolar sebebiyle oluşan çıkıntılar, sarkmalar, aşırı zayıflıktan dolayı oluşan bazı orantısızlıklar ve doğuştan alt bacakların çarpık görünümü gibi rahatsızlıklar bacak estetiği ameliyatları konusunda en sık gördüğümüz sıkıntılardır.

Anatomik olarak bacak üç kısımda incelenirken bunlar sırasıyla diz kapağı, diz kapağının üst kısmı olan uyluk ve alt kısmında yer alan baldır veya “calf”’tır. Bu alanlarda oluşan estetik problemler çoğunlukla birbirinden farklıdır ve ayrı ayrı ele alınmasında fayda vardır.

Uyluk bölgesinde oluşan başlıca estetik şikayetler local yağ toplanmaları, uyluğun dairesel şekilde kalın olması ve uyluk iç kısmında sarkmaların oluşmasıdır. Bu şikayetlerin tamamında uygulanacak tedavinin şekli ve boyutu farklılık gösterir.
Uyluk bölgesinde yağ birikimleri, asimetrilerin onarımında ilk seçenek liposuction ameliyatıdır. Liposuction ameliyatı sıklıkla genel anestezi veya sedasyon altında uygulanırken ortalama ameliyat süresi alanın genişliğine parallel olarak 1-1,5 saat arasında değişir. Bu operasyonda 2 mm boyutunda birkaç delikten kanüller vasıtası ile girilerek asimetri ve kalınlık oluşturan yağ dokuları temizlenir.Operasyon sonrası sıklıkla ağrısız olup hastalar operasyondan 2 saat sonar ayağa kalkar ve hastanede yatış süresi ise 1 gündür.

Uyluk bölgesinde iç kısımda sarkmaların onarımında ise tedavi liposuction ile combine edilen uyluk germedir. Uyluk germe ameliyatlarında temel amaç sarkmış ve fazlalık oluşturan derinin çıkarılmasıdır. Bu işlemde benzer şekilde çoğunlukla genel anestezi altında yapılır ve ilk aşamada liposuctionla uyluk iç kısmında biriken yağ dokusu temizlenir. Oluşan sarkmanın gore devamında kısmi veya tam uyluk germe uygulanır. Kısmi uyluk germe ameliyatında kesiler kasık bölgesine (karın ve bacak birleşim noktası) yerleştirilir ve tamamen çamaşır içerisine gizlenir. Tam uyluk germede ise buna ek olarak dize doğru uzanım gösteren bir iz daha oluşur. Kısmi uyluk germe işleminde daha çok dikey planda bir toparlanma sağlanabilirken tam uyluk germe ameliyatında yatay planda da belirgin bir sıkılaşma elde edilir. Her iki tipteki uyluk germe ameliyatı sonrasında hasta aynı gün ayağa kalkıp yürüyebilir ve ertesi gün hastaneden taburcu edilir. Hastalar yaklaşık 4 gün sonar günlük hayatına büyük ölçüde dönebilirken 1. Haftanın sonunda uzun yürüyüş, 15. günden itibaren de koşu ve diğer spor faaliyetlerinde bulunabilir.

Diz bölgesi estetiğinde en sık görülen şikayet diz çevresinde ortaya çıkan hafif sarkmaklar ve yağ birikimleridir. Özellikle dizin iç tarafında oluşan yağ birikimleri etek veya dar kıyafetler giyildiğinde estetik olarak büyük kaygı oluşturabilmektedir. Bu yağ birikimlerinin ve hafif sarkmaların tedavisinde birinci tercih ise “liposuction”dır. Lokal anestezi ile beraber sedasyon altında uygulanacak bu operasyon ile yaklaşık 30 dakika içerisinde hastalar bu şikayetinden tamamen kurtulabilmekte ve aynı gün içerisinde taburcu olabilmektedir.

Baldır bölgesinde en önemli şikayet ise diğer alanlardan farklı olarak üst bacağa gore ince baldırlara sahip olunmasıdır. Bu şikayetlerin giderilmesinde iki seçenek mevcuttur. Bunlardan ilki ve en sık tercih edileni silicon protezlerin kullanımıdır. Genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanabilen bu operasyonda bacak arkasından yapılacak yaklaşık 4-5 cm boyutunda bir kesiden protezler yerleştirilebilirken ameliyat sonrası aynı günde hasta ayağa kaldırılmakta ve yürütülmektedir. Ameliyat sonrasında 2-3 gün yürüme esnasında hafif ağrılar duyulabilirken 3 hafta sonar spor faaliyetlerine başlanabilir.

Protezler ciltten belirli bir derinliğe yerleştirildiği için ilerleyen dönemde elle hissedilmez. Sıklıkla sert silikondan yapılan protezlerin tercih edilmesi sebebiyle uzun dönemde protezlerde harabiyet ve şekil bozukluğu çok daha nadir görünmektedir. Bu bölgenin kalınlaştırılmasında diğer bir alternative ise yağ greft uygulamalarıdır. Özellikle vücudunun diğer kısımlarında yağ birikimleri olan ve liposuction uygulanan hastalarda aynı seansta bu yağlar inceltilerek bacağın kalınlaştırılması amacıyla uygulanabilir.

Bacak estetiğinde bir diğer şikayet alanı ise ayak bileğindeki kalınlıktır. Bu bölgede oluşan kemik, derive tendon dışında kalan yağ birikimleri sıklıkla ayak bileğini olduğundan kalın ve kaba gösterebilmektedir. Çok sınırlı olarak bu bölgenin tedavisinde de en uygun seçenek liposuction olup operasyon local anestezi sedasyon altında yapılırken hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Yağ birikimleri dışında kalan kemik, cilt ve tendon kaynaklı kalınlıkların ise cerrahi tedavisi yoktur.

Bacak Estetiği ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Hastanın doktoruna varsa kronik hastalıklarını bildirmesi (kalp akciğer guatr anemi (kansızlık) ) varsa hangi tedavilerin uygulandığını söylemesi ve özellikle karın bölgesinde daha önce geçirmiş olduğu operasyonlardan detaylı bir şekilde bahsetmesi önem arz etmektedir. Eğer hastada akciğer kalp ve bağırsak sistemlerini ilgilendiren özel hastalıklar varsa bunlar ameliyattan belirli bir süre önce kontrol altına alınmalıdır.

Kontrol altına alınamamış şeker hastalığının (diabetes mellitus) ameliyat sonrası iyileşme döneminde komplikasyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan iki hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar kullanılmaması önerilmektedir.

Her türlü vitamin veya bitkisel ilaçların yine ameliyattan iki hafta öncesinde kesilmesi uygundur. Eğer doğum kontrol hapı kullanılıyorsa bunun bir siklus öncesinden bırakılması tavsiye edilmektedir.

Özellikle sigara kullanımının ameliyattan 1 ay önce bırakılması gerek yara iyileşmesi gerekse ameliyat sonrası diğer istenmeyen komplikasyonların önlenmesi bakımından çok önemlidir.