Skip links

Bayan Genital Estetiği

Kadının dış genital organlarındaki normalden farklı bir görünüm, kişinin psikolojisini ve cinsel yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ve kimse ile paylaşamadığı bir sorun halini alabilir. Kadının kendisini çirkin veya yetersiz hissetmesine, cinsellikten kaçınmasına yol açabilir.

Kadın dış genital organları, labia major (dış dudaklar), labia minor (iç dudaklar), klitoris, kızlık zarı (hymen) veı vaginadan oluşur. Bu bölgelerle ilgili sorunlar doğuştan veya gebelik sonrası oluşan deformasyonlar olabilir.

Genital bölgedeki deformasyonların çözümüne yönelik olarak uygulanacak estetik ameliyatlar, sorunun bulunduğu bölgeye göre seçilmelidir.

LABİUM MİNUS REDUKSİYONU (İÇ DUDAKLARIN KÜÇÜLTÜLMESİ)

Genital estetik cerrahisi içinde belki de en çok yapılan ameliyattır. Doğuştan olabildiği gibi gebeliklerden sonra veya aşırı kilo alıp verme sonrası gelişebilen labium minus (küçük dudaklar)’un normalden daha büyük olması gerek iç çamaşırı veya bikini mayo seçimi veya kullanımı esnasında zorluk gerekse kişinin cinsel hayatında utanmaya, cinsel ilişki esnasında geriye kıvrılırsa ağrıya neden olabilmesi gerekse hijyenik nedenlerle (kıvrıldığı yerde neme bağlı mantar enfeksiyonları gibi) bayanların ameliyat olmasına neden olmaktadır.

İşlemi yaptırmak için evli veya bekar olmak fark etmez; işlemin kızlık zarı ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca işlemin idrar yolları ile ve gebe kalmakla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Her kadının vajinası birbirinden farklı olduğu için yapılacak her girişim de farklı teknikle olmaktadır.

İşlem lokal anestezi altında 45 dakika içinde yapılabilmekte hastalarımız aynı gün içinde evlerine taburcu olabilmektedir. İşlemde kullanılan dikişler kendiliğinden eriyebilen dikişler olduğundan dikiş almaya gerek yoktur.

İşlemden sonra genellikle birkaç gün genital bölgede şişlik ve ödem olabilir. İşlem sonrası dikişlerin iyileşmesi 1-2 hafta içinde olmakta bu süreçte antibiyotikli pomad ve batikon ile yapılan pansuman yeterli olmaktadır.

Genital bölge işlemlerinden sonra genellikle izler güzel iyileştiğinden işlemin izi belli belirsiz kalır. Hastalarımız cinsel hayatlarına 4 hafta sonra dönebilmektedir.

VAGİNOPLASTİ (VAGEN DARALTMA)

Vaginanın normal genişliğinden fazla olması yapısal olabildiği gibi fazla sayıda normal doğumlara bağlı gelişen doğum travmalarından dolayı vaginal kasların bütünlüğünün kaybı veya sıkılığını kaybetmesi nedeniyle olmaktadır.

Özellikle çiftlerin cinsel hayatını olumsuz yönde etkilemekte cinsel ilişki esnasında vaginadan gelen hava sesi kadınlarda utanmaya neden olabilmektedir. Bir de menapoz ile beraber gelişen bu bölgenin kaslarının sıkılığını kaybetmesi ve vaginal kuruluk eklenince bayanlar için bazen söylemesi bile zor olan bu konu hayatını gerçekten olumsuz etkiler hale gelmektedir.

Özellikle bayanların büyük tuvaletini yapma gibi ıkınma gerektiren hareketlerde kalın barsağın (rektum) vagina içine doğru fıtıklaşması veya idrar torbasının (mesane) vagina içine doğru çökmesi ile istemsiz idrar kaçırmalar vagina genişlemelerine eşlik edebilmektedir.

İşlem spinal veya genel anestezi altında 1 saat sürmektedir. Genelde işlem sonrası vaginaya yerleştirilen tampon ameliyat gecesi veya ertesi sabah çıkarılır. Hastalarımız 1 gece hastanede kalırlar. 3-5 günlük dinlenme sonrasında günlük aktivitelere kontrollü şekilde dönülebilir. Özellikle ameliyat sonrasında dış kısmında dikiş olan hastalarda günlük tuvalet sonrası batikon ile pansuman yapmaları yeterli olacaktır.

Hastaların cinsel hayatlarına dönüşleri 6-8 hafta sonra olabilmektedir. Cinsel hayatlarına dönüş için yapması gerekenler konusunda doktorunun tavsiyelerini dinlemeli özellikle ameliyat sonrası ilk cinsel birleşmelerinde eşlerini doktorunun tavsiyeleri konusunda bilgilendirmelidirler.

Özellikle kas onarımının yapıldığı vakalarda günlük hayata dönüşte ameliyat sonrası kabız olmamak ağır cisimler kaldırmamak aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

LABİUM MAJUS ESTETİĞİ (BÜYÜK DUDAK ESTETİĞİ)

Kadın dış genital sistemindeki büyük dudaklar genellikle yaşla beraber veya kalıtsal olarak hacim kaybına veya deri fazlalığına bağlı sarkmaya uğrayabilir.

Eğer dış dudaklardaki problem hacim azalmasına bağlı sönük görünümse bunun düzeltilmesi için büyük dudakların içine yağ enjeksiyonu (lipofilling- yağ grefti) yapılabilir. Bu işlem vücudun herhangi bir yerinden liposuction yani vakumla yağ alma tekniği ile elde edilen yağ hücrelerinin hacim kaybetmiş olan büyük dudakların içine enjeksiyonudur.

İşlem lokal sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakikada yapılabilmektedir. Hastalarımız aynı gün evlerine taburcu olmaktadırlar. İşlem sonrası 3-7 gün dudaklarda şişlik ve ödem görülmektedir. İşlem sonrası ameliyat bölgesinde herhangi bir iz kalmamaktadır.

Diğer yağ enjeksiyonlarında da olduğu gibi transfer edilen yağların tamamının yeni yerlerinde kalması mümkün değildir. Yani labum majuslara enjekte ettiğimiz yağların bir kısmı erir; bu yüzden yağ enjeksiyonu yapılan hastalarımızda işlemin tekrar yapılma ihtimali vardır ve bunu hastalarımızın bilmeleri gerekmektedir. İşlemin 6 ayda bir yenilenmesinde sakınca yoktur.

Diğer bir konu olan labium majusların derisinin aşırı fazla olması ise ancak cilt çıkarılması yöntemi ile düzeltilebilecek bir durumdur. Bu işlemde lokal sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika sürer ve işlem sonrası büyük dudaklar üzerinde yatay ve büyük dudaklar ile kasık kıvrımı arasında dikey iz kalabilmektedir. Bu izler üzerinde 1-2 hafta antibiyotikli pomade ve batikon ile yapılan pansumanı takiben yara bakımı genelde tamamlanır. Bu izlerin kaybolmaya başlaması aylar sürer ve bu yöntem hiç iz bırakmayan bir yöntem değildir. O yüzden bu yöntemle ameliyat edilecek hastalar özenle seçilmeli ve ameliyatın nihai sonuçları hakkında tam bilgi sahibi olmalıdırlar.

DOĞUM İZLERİNİN DÜZELTİLMESİ (EPİZYOTOMİ SKAR REVİZYONU)

Normal doğumlarda bebeğin vaginal kanaldan rahat çıkabilmesi için vagen girişinde yapılan kesi (epizyotomi) bazen kötü iyileşme veya iyi onarılamama nedeniyle kötü bir iz bırakabildiği gibi cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilmektedir.

Genelde lokal sedasyon anestezisi altında 30 dakika süren bir işlemle kötü skar dokusu çıkarılır ve en az reaktif dikişler ile o bölge yeniden onarılır. Hastalarımız aynı gün evlerine taburcu olabilmektedirler. Genellikle 1-2 haftalık antibiyotikli pomad vebatikon ile pansumanı takiben dikişlerin iyileşmesi sağlanmaktadır.

MONS PUBİS ESTETİĞİ

Vaginanın üst kısmını oluşturan ters üçgen şeklindeki tüylü alana mons pubis denmekte olup; bazı bayanlarda bu alana altındaki yağ dokusundan dolayı oldukça kabarık görünümlü olabilir.

Genelde lokal anestezi altında bu bölgeye uygulanan liposuction, 30 dk. sürer ve hastalar aynı gün evlerine geri dönebilmekedir. Ameliyat bölgesinin ortalama 7-10 günlük bir ödem ve şişlik olacaktır. Operasyonun sonucu 1 aydan sonra görülecektir.

KLİTEROPLASTİ (KLİTORİS ESTETİĞİ)

Klitoris üzerindeki derinin normalden fazla olması veya kabarık olması güzel görünmeyen bir durum olabildiği gibi orgazm problemlerine de neden olabilmektedir.

Lokal anestezi altında yaklaşık 30 dk. süren bu işlem sorası hastalarımız genelde akşama evlerine gidebilmektedirler.
İşlem sadece görünüm olarak estetik fayda sağlamaz doğru vakalarda orgazmı kolaylaştırmaktadır.

KALICI KIZLIK ZARI ONARIMI (FLEP İLE HİMENOPLASTİ)

Özellikle inanç nedeniyle onarımının talep edildiği toplumlarda sadece cinsel ilişki ile değil travma kazalar ile de kızlık zarının bütünlüğünün bozulabildiği bilinmelidir. İlk cinsel birleşmede bayanların yaklaşık %60’da kızlık zarının yırtılmasına bağlı kanama olmadığı gerçeği de bilinmelidir. Hatta bazı kızlık zarlarının doğum esnasında yırtıldıkları da bilinmektedir. Bu yüzden bilinmelidir ki hiçbir kızlık zarı onarımı %100 cinsel ilişki kanamasını garanti edemez. Vaginal girişin 1-1,5 cm. içerisinde bulunan himen (kızlık zarı) yapı olarak çok çeşitli formlarda olabilmektedir.

Kızlık zarı onarımları 2 şekilde yapılır.
Geçici teknik: Genelde düğün gecesinde 5-7 gün önce yapılan yöntemler olup kızlık zarı üzerine konulan geçici birkaç dikişin cinsel ilişkide koparak lekelenme tarzında kanama yapması beklenir. Bu yöntemleri birçoğu gerçek kızlık zarı onarımı değildir ve ilişki esnasında dikişlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ben bu yöntemle onarım yapmıyorum.

Flep yöntemi ile kalıcı kızlık zarı onarımı: Bu yöntem kalıcı kızlık zarı onarım yöntemi olup işlem genelde düğün tarihinden en az 1 adet dönemi önce olmalıdır. Genelde adet döneminin bitimine planlanan ameliyat tarihi lokal anestezi altında yaklaşık 45 dk. sürer. Tamamen kızlık zarı dokularının flepler şeklinde dikilmesi prensibi ile yapılan teknik sonrası adet (mensturasyon) kanının çıkacağı ufak bir delik bırakılır. Hastalarımız aynı gece evlerine gönderilirler.

İlk hafta hastalarımız bacaklarını gergin olarak açmaları gereken davranışlardan ve dar iç çamaşırı giymekten kaçınırlar. Başarılı iyileşmiş bir onarımdan 1 ay sonra dikişler tamamen iyileşmiş olduğundan genelde iz bile görülemez onarım yıllar sonra bile kendini korumakta yani işlem geçici değil kalıcıdır. Yani kalıcı yöntem ile onarımı düğünden birkaç gün önce değil yıllar önce bile yaptırabilirsiniz.