Skip links

Meme Büyütme

Meme kadın fiziğinin en önemli detayını oluşturur. Asıl fonksiyonu, emzirmek ve kadınlığı simgelemek olmasına rağmen kadın güzelliğinin en belirgin öğesidir. Memelerini güzel bulmayan kadınlar kendilerini eksik hissedebilirler. Bu da özgüvenlerini zedeleyebilir. Bu durumda tek çare meme büyütme ameliyatıdır.

Memelerin çift ya da tek taraflı gelişme kusuru sonucu ya da gebelik sonrasında kilo alıp vermeye bağlı, meme dokusu hacmini kaybedebilir ve normalden daha küçük bir hal alabilir. Bu ve benzeri durumlarda daha iri, daha dolgun, daha büyük ve estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek için, göğüs büyütme ameliyatı yapılmalıdır.

Silikon ile Meme Büyütme Ameliyatı Olan Bayanlar Emzirebilir mi? Göğüs Ucunda His Kaybı Yaşar Mı? Meme Kanseri Tarama Testlerine Girebilirler mi?

Silikon ile meme büyütme ameliyatı emzirmek için kesinlikle engel teşkil etmez. Silikon implantlar genellikle göğüs ucunda his kaybına neden olmaz.

Silikonlar meme kanserine neden olmamaktadır ve kişinin meme kanseri tarama yöntemlerine (meme ultrasonografi, mamografi, meme MR) engel teşkil etmemektedir.

Silikon İmplantlar Nelerdir, Şekil, Boyut, Doku Farkılılıkları Var Mıdır? Silikon Göğüs Kasının Arkasına mı Önüne mi Yerleştirilmeli?

Silikon implantları şekil, içerik ve yüzey yapısı yönünden 3 şekilde incelemek mümkün.

Şekil Yönünden:
-Damla(Anatomik) Protez
-Yuvarlak Protez

Meme şekline daha çok benzemesinden dolayı anatomik olarak adlandırılan damla protezlerin üst kısmı dar alt kısmı ise daha geniştir.

Yuvarlak protezlerde ise yatay ve dikey taban çapları birbirine eşittir.

İçerik Yönünden:
-Silikon içerikli
-Serum fizyolojik içerikli ( salin )

Piyasada silikon jel ile dolu protezler ve fizyolojik serum, yani fizyolojik tuzlu su ile dolu protezler bulunmaktadır. Bunlarda silikondan oluşan katı zarfın içinde silikon jel ya da fizyolojik serum bulunur.

Yüzey Yönünden:
-Pürtüklü Yüzey
-Düz Yüzey

Yüzeyi pürtüklü protezlerin çevresinde kapsül oluşumunun düz yüzeyli olanlara kıyasla daha az olduğu saptanmıştır.

Silikon implantlar göğüs kasının arkasına, göğüs kasının önüne veya göğüs kasının zarının altına yerleştirilebilirler. Burada hastanın göğüs dokusunun kalınlığı cerrahın protezi hangi plana yerleştireceğini yeri belirler.

Genellikle silikon implantlar ile göğüs büyütme ameliyatlarında protezin boyutunu, protezin şeklini, protezin hangi plana yerleştirileceğini, protezin vücuda giriş noktasını hastalarımızla beraber ortaklaşa karar veririz.

Meme Büyütme ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Bu ameliyatın risklerini genellikle 2 kategoride inceleyebiliriz. Birincisi cerrahiye bağlı olabilecek risklerdir. Bunlar kanama, enfeksiyon, akciğer zarının delinmesi, anesteziye bağlı olanlar gibi durumlar olabilir. Bu grup komplikasyonlar neredeyse her cerrahi alanda olabilecek risklerdir. Genellikle bir tarafın aniden şişip renk değiştirmesi ve özellikle o tarafın ağrıması sonucu ameliyat sonrası kanama ve hematom akla gelebilir. Böyle durumlarda hematom miktarı fazla ise yeniden ameliyata alınıp kanamaya neden bulunup protezin içinde bulunduğu cebin yıkanıp temizlenmesi gerekebilir. Her ne kadar cerrahi olarak steril olarak çalışılıp ameliyat öncesi ve sonrasında antibiyotik verilse de oluşabilecek herhangi bir cerrahi alan enfeksiyonunda silikonlar çıkarılmak zorunda kalınıp en az 6 ay süre ile beklenebilmektedir. Çok nadiren akciğer zarının delindiği durumlar da meydana gelebilmekte böyle bir durumda göğüs tüpü konularak tedavi edilmektedir. İkinci grup riskler ise bu cerrahiye özel estetik sıkıntılar olarak değerlendirilebilir. Ameliyattan önce var olan memeler arası asimetrinin giderilememiş olması, beklentinin altında kalacak kadar meme dokularının büyütülmüş olması, beklentinin üstünde olacak şekilde meme dokularının büyütülmüş olması ve kapsül bu grup riskleri oluştururlar. Nedir Bu Kapsül? Meme protezi ile uğraşanların en önemli sorunudur kapsül. Vücudumuz sadece silikona değil tüm yabancı cisimlere karşı maddenin etrafında bir kapsül dokusu geliştirir. Bazen bu doku sertleşir ve kalınlaşır ve nihayetinde meme dokusu sıkışıp sertleşir. Protezli göğüste ağrı şekil bozukluğu gelişir. Kapsül formasyonunu tamamen yok etmek diye bir şey yoktur ancak bunun azaltılması için çeşitli yaklaşım ve metotlar vardır. Burada en önemli şey protezi kas altına yerleştirip gerek protez üstündeki örtü dokuyu arttırmak gerekse göğüs kasının kasılması ile proteze masaj yapma etkisinden yararlanmaktır. Ayrıca pürüzlü yüzeye sahip protez kullanımının da daha az kapsül dokusu oluşturduğu yönünde de bulgular vardır.
Bunu cevaplayabilmek için önce doğru beden ölçüsünün nasıl belirleneceğini belirlememiz gerekli. Örneğin memelerin altından göğüs kafesini bir mezura ile ölçtüğümüzde çıkan rakam diyelim ki 70 cm. olsun. Bir de aynı ölçümü göğüs uçlarından yapalım diyelim ki bu ölçü de 80 cm. olsun aradaki fark 5 cm. olduğuna göre doğru sutyen ölçünüz 70 A’dır. Çünkü; Göğüs altı çevreniz 65-70 arasında ise 70 beden; 71-75 arası ise 75 beden; 76-80 arası ise 80 beden; 81-85 arası ise 85 beden; 86-90 arası ise 90 beden; 91-95 arası ise 95 beden; 96-100 arsı ise 100 beden sutyen kullanabilirsiniz. İkinci ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark 0-6,5 cm. arası ise A cup ; 6.5-13 cm. arası ise B cup ; 14-19,5 cm. arası ise C cup; 19,5-26 cm. arası ise D cup şeklinde cup ölçünüz belirlenir. Bu ölçümlere göre memelerinizi ameliyattan önceki boyutlarına göre yerleştirilecek proteze göre sonraki boyutlarını tahmin edilebilir. Buradan bakıldığında göğüs ölçüm kriterlerine göre ameliyatınızdan sonra beden ölçünüzün değil cup ölçünüzün değişeceği gerçeğini unutmamak gerekir.