Skip links

Yüz Germe

Birçok kişi aynaya baktığında yaşlanmanın ilk etkilerini yüzünde görmekte ve bundan rahatsızlık duymaktadır. Bu yönüyle yüz bölgesinde oluşacak estetik değişimler hastaları son derece memnun ederken bu aşamada en önemli nokta hastanın şikayetleri doğrultusunda dikkatli planlamadır. Ritidektomi yani yüz germe operasyonunun başlıca amacı yüz ve boyun bölgesinde yıllar içerisinde ortaya çıkan kırışıklıkların ve sarkmaların giderilmesidir.

Her ne kadar yakın dönemde dolgu, yağ enjeksiyonları, askılama ve botulinum toksini uygulamaları sayesinde yüzün belli bölgelerindeki hafif dejenerasyon ve kırışıklıklar giderilebilse de bu teknikler ciddi deformasyon oluşan, cilt fazlalığı bulunan olgularda kalıcı çözüm değillerdir. Özellikle bu tip hastalarda yüzün üst bölgesinde elde edilebilen kısmi toparlanmalar boyun ve yüzün alt kısmı ile paralellik göstermemekte buda doğal olmayan görünümler doğmasına yol açabilmektedir.
Yüz germe ameliyatlarında amaç hastayı 5 yaş-10 yaş gibi rakamsal değerler göz önünde bulundurarak değil kendi yaşıtlarından çok daha iyi görünür bir hale getirmektir.

Kimler yüz germe ameliyatı için adaydır?
Yüz germe ameliyatına ideal adaylar, yüz ve boyun derisi sarkmaya başlamış ancak cildi hala elastikiyetini tam kaybetmemiş, başka sağlık problemi olmayanlardır. Genelde 40 yaş üzeri kişilerde daha sık uygulanmakla beraber görünümde belirgin bozulma oluşmuş daha erken yaşlarda da uygulanabilmektedir.

Yüz Germe ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Ameliyat öncesi ilk görüşmede hastanın genel sağlık durumu ve yüz bölgesinin muayenesi yapılır. Bu aşamada kullanılan bitkisel veya medikal ilaçlar, kronik hastalıklar, eski operasyonlar ve sigara kullanımı detaylı şekilde sorgulanır. Bu aşamalarda anormallik saptanmayan hastalara operasyona yönelik bilgilendirilmede bulunulur. Ameliyatın olası riskleri ve takip eden dönemde uygulanacak protokoller anlatılır. Cerrahi için uygun olmayan hastalara ise alternatif tedavi yaklaşımları açısından bilgi verilir. İlk görüşme sonunda eğer hasta operasyon olmaya karar verirse fotoğrafları çekilerek operasyon tarihi netleştirilir. Ameliyat öncesi ikinci görüşme ise mümkün olduğunca operasyon tarihine yakın bir güne planlanır. Bu aşamada ilk görüşmeden itibaren ortaya çıkan ek rahatsızlıklar ilaç kullanımları sorgulanıp operasyona yönelik bir kez daha detaylı bilgilendirme sağlanır. Bu süre içerisinde birçok hastanın kafasında yeni sorular oluşurken ikinci görüşme hastaların bu sorularının cevaplanması için önemli bir fırsattır. İkinci görüşme esnasında hastanın anestezi tetkikleri yapılır ve tahlillerinde sorun saptanmayan hastaların operasyon tarihleri kesinleştirilir.
Ertesi gün için ameliyatı planlanan hastalar gece saat 24:00 dan itibaren su ve yiyecek tüketmemelidirler. Sabah aç karnına hastaneye başvuran hastalar odasına alınır ve ziyaret edilerek operasyon planlaması yapılır. Bir sonraki aşamada anestezi doktoru tarafından tekrar değerlendirilen hastaya anesteziye yönelik detayı bilgilendirme sağlanır ve sakinleştirici bir iğne yapılır. Bu ilaç sayesinde oluşabilecek stres, gerginlik ve heyecan hisleri ortadan kaldırılır.

Yüz germe ameliyatı ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir. Lokal ve genel anestezi altında uygulanabilse de en sık tercih edilen yaklaşım genel anestezidir. Genel anestezi alan hastalar ameliyat süresinde uyur.

Yüz germe ameliyatı yüzün önce bir tarafına sonra diğer tarafına uygulanır. Kesiler şakak bölgesinde saçlı deri çizgisinden başlayıp, kulak önünden geçerek kulak arkasına doğru devam eder. Kesi alanlarındaki saçlar tıraş edilmezken, kulak önündeki kesiler doğal geçiş alanlarına gizlenerek ameliyat sonrası izler mümkün olduğunca saklanabilir. Kesi sonrasında cerrah yüz derisini altında yatan yağ dokusundan ayırarak şakaklara doğru çeker ve çıkarılacak fazla cilt dokusunu belirler. Bunlara ek olarak yer çekimi etkisi ile yıllar içerisinde aşağı doğru sarkmış olan yüzün içerisindeki yağ dokuları elmacık kemikleri üzerine çektirilerek eskiden bulundukları yerlerine yeniden tespit edilirler. Bazı olgularda çene altındaki sarkmaların giderilmesi için kas dokusuna da sıkılaştırılmalar uygulanabilir. Fazla cildin uzaklaştırılması sonrasında yüz derisi yeni konumuna adapte edilir, birer adet mini dren yerleştirilerek operasyon sonlandırılır. Operasyon ortalama 2-4 saat arasında sürerken pansuman olarak baskılı özel maskeler kullanılır.

Yüz germe ameliyatları esnasında yüz görünümlerinde oluşabilen değişimlere paralel bir gençlik hissi yaratılması amacıyla kimi zaman üst veya alt göz kapağı operasyonu (blefaroplasti) veya yağ enjeksiyonu da yüz germe ameliyatına kombine edilmesi gerekebileceği gibi bu işlemler ilerleyen zamanlarda tek başlarına da uygulanabilir.

Yüz germe ameliyat sonrasında oluşan ağrılar ağrı kesicilerle kontrol edilebilecek boyuttadır. Yüz bölgesinin ödeme olan yatkınlığı sebebiyle bunu en aza indirmek için aralıklı soğuk kompres uygulamaları yapılır. Operasyon sonrasında aynı gün içerisinde doktor gözetiminde hareket etmeye başlanırken operasyondan birkaç saat sonrasında yemek yenilebilir.

Yerleştirilen drenler sıklıkla operasyon sonrası 1. gün çekilirken 1 hafta süresince antibiyotik ve ağrı kesici tedavisine devam edilir. Yüz germe ameliyatlarında diğer ameliyatlara benzer şekilde ilk iki gün şişlik, ödem ve morluklar oluşurken bu sorunlar 3. günden sonra azalmaya başlar. Tamamen ortanda kaybolması ise kişinin iyileşme hızına paralellik gösterir. Dikişler 1-2 haftada alınırken nihai sonuç ödemin geçmesinden sonra ortaya çıkar. Bu süre içerisinde hastalar sabırlı olmalı ve doktorun tarif ettiği uygulamalara özen göstermesi gereklidir.